ท้วร์จอยรายวัน ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง หาดต้นไทร่(อ่าวต้นไทร) เกาะห้อง

หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง หาดต้นไทร (อ่าวต้นไทร)

   เป็นเรือเมล์ เลือกหาดใดหาดหนึ่ง

   จะต้องรอให้ครบอย่างน้อย 8 คน ต่อรอบ

   ราคาค่าโดยสาร ไป 100 บาท กลับ 100 บาท

   200 บาท / คน

เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก

   เป็นทัวร์จอย เลือกเกาะใดเกาะหนึ่ง

   จะต้องรอให้ครบอย่างน้อย 7 คน ต่อลำ

   ราคาค่าโดยสาร ไปกลับ 300 บาท / คน

เกาะห้อง

   เป็นทัวร์จอย 

                                                                             จะต้องรอให้ครบอย่างน้อย 5 คน ต่อลำ

                                                                             ราคาค่าโดยสาร ไปกลับ 500 บาท / คน

                                                                             บริการตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. ของทุกวัน

                                                                   ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อตั๋วได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วสหกรณ์

                                                                   ไม่ต้องจองล่วงหน้า ก็สามารถใช้บริการได้ มีเรือพร้อมบริการ

                                                                                  

                                                 ขอบคุณที่ใช้บริการของสหกรณ์ค่ะ 

Visitors: 238,378