ประวัติสหกรณ์ฯ

ประวัติสหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง จำกัด

     ในปี พ.ศ.2530 ได้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวอ่าวนาง   บรรดานักธุรกิจได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินบริเวณ ชายหาด และลงทุนทำธุรกิจท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อ่าวนาง จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น   อย่างไรก็ดีชาวบ้านก็ยังคงประกอบอาชีพประมงตามปกติ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวก็จะมาเดินเล่นตามชายหาด และนอนอาบแดด จนกระทั่งวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพูดคุยสนทนากับชาวประมงที่นำเรือมาส่งปลา ที่บริเวณชายหาดและแสดงความสนใจที่จะไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะปอดะ   ที่สามารถมองเห็นได้จากบริเวณชายหาดอ่าวนาง   ชาวประมงเลยได้ให้ฝรั่งเช่าเรือแบบเหมาลำไปที่เกาะปอดะ ในราคา 500 บาท   ซึ่งถือว่าเยอะมากในเวลานั้น จากนั้นก็ได้นำไปพูดคุยกันในหมู่เพื่อนที่ประกอบอาชีพประมง ด้วยกัน   จึงได้นัดแนะกันนำเรือมาจอดบริเวณชายหาดเพื่อบริการ ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวตามเกาะ   โดยมีนายรณชัย สูทอกเป็นผู้ริเริ่ม ปรากฎว่าได้ผลตามคาดไว้มีนักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการให้นำไปเที่ยวตามเกาะ ต่างๆ   เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น เกาะไก่ เกาะปอดะ ไร่เลย์ ถ้ำพระนาง เป็นต้น   หลังจากกลับจากเที่ยว ก็ได้มีการบอกต่อกัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   ผู้นำกลุ่มจึงมีแนวคิดว่าควรจะจำกัดจำนวนเรือ จึงได้มีการประชุมหารือกัน   โดยได้สรุปให้มีการจัดตั้งชมรมและ ขึ้นทะเบียนเรือทั้งสิ้นจำนวน 151 ลำ ในปี พ.ศ.   2543

     ต่อมาคณะกรรมการชมรมได้มีการหารือกันเพื่อที่จะทำให้องค์กรชาวบ้านที่จัดตั้งขึ้นนี้มีความถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีผู้เสนอให้จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ สังกัดสหกรณ์จังหวัด   ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มหนึ่ง ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ต้องการให้หน่วยงานราชการมาควบคุม   จึงไปรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม ซึ่งปัจจุบันคือชมรมเรือหางยาวอ่าวนาง นั้นเอง   ส่วนสมาชิกที่เห็นด้วยก็ทำการขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์โดยการนำ   ของนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก และนายฤทธิ์ศักดา บุตรแขก จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2544 โดยมีนายสมเกียรติ เสนาะ เป็นประธาน   และมีนายฤทธิ์ศักดา บุตรแขก เป็นผู้จัดการสหกรณ์  ปัจจุบันมีนาย เจะกาก มาดชาย เป็นประธานสหกรณ์ และ นางสาวสุภาพร  เตบบุตร เป็นผู้จัดการสหกรณ์

 

Visitors: 234,739